Örestrand

- Båtar, hav och strand

Är sedumtak framtidens melodi?

Den gröna vågen börjar synas i vårt samhälle och detta inom allt från mat, transporter och genom vårt allmänna tänk gällande exempelvis förbrukning, återvinning och hur vi på annat sätt kan bidra till en bättre värld. Det är också där den stora anledningen till denna gröna våg ligger.

Klimathotet är reellt och allvarligt; forskare varnar och snart kan det vara för sent att agera. Det är en fråga för oss alla och samtliga bidrag är välkomna. Hur vi bygger och vilka material vi använder är definitivt inte undantaget detta - det är snarare tvärtom; fler och fler vill bygga - och leva - så miljövänligt som möjligt och det är enbart positivt. Här tänkte vi gå igenom lite kring ett av de mest tilltalande sätten att förändra ett hus, nämligen att välja ett sedumtak.

Ett sedumtak innebär att man lägger sedum - örter och suckulenter (fetblad och fetknopp exempelvis) på taket och att man därigenom också får ett tak som binder avgaser och andra föroreningar, som - tack vare en överlägsen isoleringsförmåga - ger en jämn och behaglig temperatur och som skyddar mot både kraftiga skyfall och översvämningar. Tack vare att de örter och suckulenter som används saknar djupa rotsystem så skyddas takets konstruktion. Ett sedumtak är populärt redan idag och mycket tyder på att det kommer öka ännu lite ytterligare i popularitet i framtiden.

Passar ett sedumtak på din villa?

Ett sedumtak passar inte alla hus- och byggnader. Lutningen på taket är i många fall avgörande för huruvida det är lämpligt att anlägga ett sedumtak eller ej. Normalt så får en lutning inte vara större än 27%. Man bör även ha med i beräkningen att ett sedumtak - som en följd av tjockleken - blir tyngre än ett vanligt tak och att detta måste undersökas innan.

Vårt råd är att man kontaktar en återförsäljare för en genomgång och om denne säger att husets konstruktion lämpar sig för ett sedumtak så kan man med fördel gå vidare. En viktig punkt som avslutning: ett sedumtak är extremt vackert. Det går att kombinera funktion med estetik och detta gröna tak är ett bevis på just detta.

13 Jun 2019