Örestrand

- Båtar, hav och strand

Hur ofta bör man gå till en naprapat?

Drabbas man av smärta i muskler, leder eller har en stelhet som inte vill ge med sig så kan det vara en sund idé att boka en tid hos en naprapat. Har man en smärta som inte går över så kan en professionell diagnos, behandling och rehabilitering vara ett måste.

Frågan är hur pass ofta man behöver besöka en naprapat innan man blir bra? Det finns inget givet svar på denna fråga. Sanningen är den att det handlar om någonting som är ytterst individuellt. Vilken skada har du, hur pass allvarlig är den och hur ser exempelvis dina fysiska förutsättningar ut - vikt, ålder, allmän kondition? Det är några faktorer som spelar roll, och här kan man även nämna det faktum att valet av naprapat också har en betydelse i hur pass många behandlingar som kan komma att krävas.

Det finns emellertid ett genomsnitt baserat på en studie från 1998 där 322 patienter - med olika typer av besvär - deltog. Där kunde man se att en patient, i snitt, var på tre stycken behandlingar för sina besvär innan patienten i fråga blev bra. Detta ger en relativt bra fingervisning om vad som krävs för att bli av med värk i exempelvis muskulatur och andra delar av rörelseapparaten.

Förebygg framtida skador

Man kan se jobbet som en naprapat gör även ur ett annat perspektiv. Det intressanta ligger egentligen inte i hur pass många behandlingar som krävs. Det ligger snarare i hur många behandlingar man slipper i framtiden.

För, talande för hur en naprapat arbetar är att denne hittar orsaken till smärtan och arbetar fram en lösning för att förhindra uppkomsten av denna smärta i framtiden. Vilket konkret - beroende på skada - kan innebära att du ordineras mer träning och där vissa övningar är i fokus. Det kan även innebära att din arbetsmiljö ses över: jobbar du stillasittande med monotona rörelser och med exempelvis dålig ergonomi? Det är en viktig del i hur naprapaten kan göra ditt liv bättre. Denne ser orsaken och arbetar fram lösningen.

Frågan bör alltså snarare ställas enligt följande: hur många besök hos en naprapat kommer du att slippa efter din första behandling?

16 Nov 2021