Örestrand

- Båtar, hav och strand

Värmepumpar ger bättre miljö

I en tid där klimathotet ständigt är närvarande och där en ung flicka från Sverige blivit språkrör för en yngre generation så kan det vara läge att se över sina egna val. Kort sagt: vad kan vi som vuxna människor göra för att lämna över en bättre värld till kommande generationer, hur kan vi förändra våra liv i syfte att minska våra klimatavtryck?

Ett av de bästa sätten är att se över vilka värmepumpar som finns och vilka som kan passa i våra egna bostäder.

Oavsett om man talar om värmepumpar avsedda för luft, för vatten, för jord eller för bergvärme så handlar det om att göra hela miljön en tjänst; detta genom att ta tillvara på naturliga resurser i syfte att värma upp våra hus och minska på behovet av icke-förnybara källor. Det är dags att agera och värmepumpar är ett effektivt sätt att skapa en bättre miljö och samtidigt också få andra fördelar på köpet

Värmepumpar ger bättre ekonomi

Vi fortsätter att generalisera gällande värmepumpar och där vi inte pekar på någon specifik energikälla. Faktum är dock följande: väljer man rätt värmepump, får en korrekt installation och en korrekt inpassning i det egna huset så kommer man att tjäna pengar - stora sådana. Och; man får dessutom en räkning som ligger på en konstant låg nivå.

Man behöver aldrig oroa sig för omvärldens priser gällande exempelvis olja. Har man bergvärme - ja, då ser kostnaden ut på samma sätt; år efter år efter år. Det möjliggör bättre planering av ekonomin och mindre oro. Gällande just bergvärme kan vi dessutom tillägga att kostnaden för uppvärmning kan minska med så mycket som 80 % - varje år.

Det kanske är just det ekonomiska perspektivet som måste lyftas fram i syfte att förändra och varför inte? Kan man tjäna pengar och samtidigt bidra till en bättre värld så handlar det om att slå två flugor i en smäll. Värmepumpar är framtiden och framtiden är redan här.

20 mar 2019