Tel 042–340076 | info@orestrand.se
HOTELL OCH CAMPING
KURS, KONFERENS & LÄGER

Om oss

Det som nu är Hotell och kurs anläggningen Örestrand var från början dansrestaurangen Strandbaden, huvudbyggnaden är daterad tidigt 1910-tal. Under första halvan av 1900-talet var anläggningen en välbesökt dansrestaurang utmed järnvägen mot Mölle. I början av 1960-talet köptes gården av Svenska Missionsförbundets Ungdom för att användas som lägergård för barn och ungdomar. Redan 1962 byggdes paviljonger för att utöka boendekapaciteten.

Örestrandskyrkan som har ritats av Helsingborgsarkitekten Henrik Jais-Nielsen stod klar 1982 och fyllde väl behovet av ytterligare samlingslokaler och kyrkorum. Kyrkan har en stram stil som känns modern än i dag.

Under många år har det anordnats läger för barn, ungdomar och vuxna på gården. På senare årtionden fram till i dag har Örestrand mer och mer utvecklats till en naturlig mötesplats när det gäller konferenser, läger och kurser. I takt med att turismen har ökat i bygden har rumsuthyrningen sommartid ökat markant.

Under 2009 ersatte en ny hotellbyggnad de gamla paviljongerna för att möta de önskemål som finns hos gäster på högre standard och bättre komfort. I kombination med det gamla annexet som i dag fungerar som botell/vandrarhem har Örestrand en god kapacitet att möta dagens krav på bra boende i kombination med ett bra pris.

 

Vi som arbetar här idag är:

Malin Björk
HoReCa

 

 

Tillbaka Upp