Tel 042–340076 | info@orestrand.se
HOTELL OCH CAMPING
KURS, KONFERENS & LÄGER

Integritetspolicy

VILKEN INFORMATION SAMLAS IN?

Hemsidan samlar in information från dig när du epostar oss eller gör en bokning. Vid beställning blir du bli ombedd att ange namn, e-postadress, postadress, telefonnummer etc. 

VEM HANTERAR UPPGIFTERNA?

Ansvarig för att hantera informationen är Hotell Örestrand, Fimi AB, Strömstadsgatan 4, 263 58 Strandbaden.

VARFÖR SKA UPPGIFTERNA SAMLAS IN?

  • Uppgifter du anger i ett kontaktformulär används för att besvara och hantera din förfrågan.
  • Uppgifter du anger vid bokning används för att hantera din beställning, och skicka information som rör din beställning. 
  • Uppgifterna sparas bara så länge vi har en affärsrelation och behålls endast i enlighet med bokföringslagen. 

För ändring eller radering av de uppgifter som vi kan tänkas ha om dig, vänligen sänd epost till info@orestrand.se.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information. Hemsidan använder t.ex SSL. All information överförs krypterat och kan endast att göras tillgänglig för de som godkänts med särskilda rättigheter för dessa systemen, och som är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Ingen känslig information (t.ex kortnummer) lagras på våra servrar.

ANVÄNDS COOKIES?

Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör sparar till din dators hårddisk genom din webbläsare (om du så tillåter). Det gör det möjligt för webbplatser eller tjänsteleverantörers system att känna igen din webbläsare och fånga upp och komma ihåg information.

Om du vill kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies via din webbläsares inställningar. Precis som de flesta webbplatser, kommer kanske några av våra tjänster inte att fungera på rätt sätt om du stänger av dina cookies. 

Du kan dock fortfarande beställa en tjänst genom att kontakta oss manuellt.

AVSLÖJAS NÅGON INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE?

Vi säljer inte, byter, eller på annat sätt överför din personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet, eller ge service till dig, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell, i enligt med ingångna avtal och innehållet i denna policy.

ÄNDRINGAR

Om vi beslutar att ändra i denna integritetspolicy kommer vi att endast publicera dessa ändringarna på denna sidan.

Tillbaka Upp