Örestrand

- Båtar, hav och strand

Covid-19 påverkar leasingtagare och IFRS 16

Som ett resultat av Covid-19 pandemin sker stora förändringar i leasingavtal. Enligt IFRS 16 finns det en viktig skillnad mellan omprövningar och ändringar i redovisningen – det kan dock vara svårt att fastställa om en ändring kopplad till Corona är en omvärdering eller modifiering.

Dagens marknadssituation gör att ändringar i leasingavtal kan bli mer aktuellt än man tidigare antagit. Och bokföringen enligt IFRS 16 är komplicerad. Det är historiskt att IASB verkställer en snabbändring av en nyligen implementerad redovisningsstandard. Det skapar utmaningar för systemen som ska uppdateras och en korrekt beräkning av ändringarna. Det är viktigt att systemleverantörer planerar för en redovisning av dessa effekter och ger god vägledning.

Terje Glesaaen, Statsauktoriserad revisor, VD Share Control

Läs mer på Sharecontrol.se

29 jan 2021